Ogłoszenie nr 1128490

Status ogłoszenia: unieważnione
Data publikacji ogłoszenia: 01-08-2018
Termin składania ofert: 27-08-2018
Numer ogłoszenia: 1128490
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem na zadanie pn.: Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Administracyjne w Jaworznie.

Postępowanie ofertowe zostało unieważnione

Załączniki do pobrania: