Władze Spółki

 

Zarząd

Piotr Kołodziej - Prezes Zarządu

Mariusz Rechul - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Pani Joanna Staszewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

Pan Rafał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Jacek Bojarski – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Pan Artur Dzikowski – Członek Rady Nadzorczej,

Pani Jolanta Smoszna – Członek Rady Nadzorczej.