Cennik czyszczenia chemicznego wymienników ciepła

 

Wyszczególnienie Cena usługi (netto) Uwagi
Jad 6/50, Jad 5/36 wymienniki płytowe o mocy powyżej 50kW -pierwsza sztuka 550 zł Cena usługi nie zawiera demontażu/montażu i transportu wymienników 
druga i następne 150 zł
 
Jad 3/18, S1, WWB1-1 pierwsza sztuka 450 zł
druga i następne 150 zł
Maksymalna ilość wymienników przyjętych do czyszczenia w ciągu jednego dnia roboczego wynosi  8 sztuk. Rozliczenie następuje co 8 szt. (np. dziewiąty wymiennik traktowany jako pierwszy w rozliczeniu kosztów).
Termin czyszczenia określa SCE Jaworzno III sp. z o.o.
Standardowy czas wykonania usługi 1 dzień. W przypadku wymiennika o dużym stopniu zakamienienia czas usługi może ulec wydłużeniu.
Przyjmowanie wymienników od godziny 7:00-9:00. Wydawanie po telefonicznym kontakcie ze Zleceniodawcą.
Zwracamy uwagę, że wykonanie usługi czyszczenia i usunięcia kamienia kotłowego może wiązać się z wykryciem ich nieszczelności (perforacja). Nieszczelne wymienniki nie nadają się do ponownego zastosowania, jednakże koszty wykonania usługi są naliczone. 

*Koszty wykonania usług nieuwzględnionych w cenniku będą obliczane indywidualnie

Powyższy cennik obowiązuje od dnia 21.08.2018r.