Oferty pracy

logo 80
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO – ENERGETYCZNA JAWORZNO III SP. Z O.O.
43-603 Jaworzno, Al. Tysiąclecia 7
Nasza Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej na potrzeby odbiorców komunalnych, spółdzielczych, przemysłowych, prywatnych itp. Produktem oferowanym przez SCE Jaworzno III sp. z o.o. jest energia cieplna stosowana do ogrzewania budynków, podgrzewania wody użytkowej oraz do procesów technologicznych w przemyśle.
Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Oferty pracy nr SCE/2019/11/28

* * * 

Elektromonter -  Monter

Miejsce pracy: województwo śląskie

 

Do podstawowych obowiązków na oferowanym stanowisku będzie należało:

 1. Montaż instalacji elektrycznych
 2. Pomiary elektryczne
 3. Obsługa regulatorów pogodowy ch stacji wymienników ciepła i kotłowni
 4. Obsługa programu pomiarów elektrycznych Sonet PES
 5. Montaż   urządzeń  energetycznych   na   instalacjach  ciepłowniczych   w  budynkach ciepłowniczych
 6. Obsługa stacji wymienników ciepła oraz kotłowni gazowych i na paliwa stałe 
 7. Obsługa narzędzi ślusarskich n: przecinarka taśmowa, szlifierka kątowa, gwintownica ręczna i elektryczna, itp.

Wymagania:

 1. Wykształcenie zawodowe lub średnie  techniczne elektryczne,
 2. Uprawni enia SEP do lkV,
 3. Świadectwo kwalifikacyj ne G2-E
 4. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 5. Umiejętność samodzielnego diagnozowania  iusuwania usterek
 6. Otwartość na „nowe rozwiązania i technologie"
 7. Umiejętność obsługi programu pomiarów elektrycznych Sonel PES
 8. Prawojazdy kategoria B
 9. Możliwość pracy powyżej 3 m
 10. Dyspozycyjność - praca 3 zmianowa

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 2. Pracę w profesjonalnym izaa ngażowanym zespole,
 3. Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia

Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego  w języku polskim na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).

Administratorem  danych pozyskiwanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Spółka Ciepłownicza-Energetyczna Jaworzno li/ Sp. z o.o. Dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, a pozostałe dane wskazane na dokumentach aplikacyjnych - na podstawie dobrowolnej zgody kandydata. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Brak podania tych dodatkowych danych nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału z procesie rekrutacji.

Osoba składająca aplikację posiada prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Każdy posiada także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzan ie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzen ia o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu rozstrzygnięcia rekrutacji.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

* * *

Spawacz - Monter

Miejsce pracy: województwo śląskie

 

Do podstawowych obowiązków na oferowanym stanowisku będzie należało:

 1. Montaż nowych sieci ciepłowniczych preizolowanych
 2. Usuwanie awarii na istniejących sieciach ciepłowniczych preizolowanych i tradycyjnych
 3. Montaż urządzeń energetycznych na instalacjach ciepłowniczych w budynkach i sieciach ciepłowniczych
 4. Obsługa narzędzi ślusarskich  np: przecinarka  taśmowa, szlifierka  kątowa, gwintownica  ręczna i elektryczna, itp
 1. Obsługa stacji wymienników ciepła i kotłowni gazowych i na paliwa stałe

Wymagania:

 1. Uprawnienia  i umiejętności  spawania  acetylenowa-  tlenowego  rur (podstawowy  warunek  do zatrudnienia)
 2. Uprawnienia do spawania TIG (mile widziane)
 3. Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
 4. Prawo jazdy kategoria B
 5. Możliwość pracy powyżej 3 m (podstawowy warunek do zatrudnienia)
 6. Dyspozycyjność - praca 3 zmianowa

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 2. Pracę w profesjonalnym i zaangażowanym zespole,
 3. Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia

 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w j ęzyku polskim na adres: kadry@sce.jaw.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustawz 2018,poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europ ejski ego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawi e swobodnego przepływu takich danych oraz uchy lenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).

 

Administratorem danych pozyskiwanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji j est Spółka Ciepłownicza-Energetyczna Jaworzno li/ Sp. z o.o. Dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowyc h, wykszta łcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebieg u dotychczasowego zatrudnienia p rzetwarzane są w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, a pozosta łe dane wskazane na dokumentach aplikacyjny ch - na podstawie dobrowolnej zgody kandydata. Zgodę można wycofać poprzez kontaktpod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl. Brak podania tych dodatkowych dany ch nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału z proces ie rekrutacji.

Osoba składająca aplikację pos iada p rawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze twarzania danych osobowych. Każdy posiada także pra wo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu rozstrzygnięcia rekrutacji.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl