Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenie nr 1093863

Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PWl budynki przy ulicy Inwalidów Wojennych 1-3, 2, 5, 6, 6a, 8, 10 dz. 5/75, 10 dz. 53, 14, 16, Puszkina dz. 16/57, 16/58, Puszkina 2, 5, Wita Stwosza 4ab w Jaworznie.

Ogłoszenie nr 1134254

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem na zadanie pn.: Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Administracyjne w Jaworznie.

Ogłoszenie nr 1093061

Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PWl budynki przy ulicy Grunwaldzka 3, Różana 1, 2, 3, 4, 6, 8, Sportowa 10, 12, 14 w Jaworznie.

Ogłoszenie nr 1084018

Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PWl budynki przy ulicy Dwornickiego 1, 3abc, 5ab, 7, 9ab, Gałczyńskiego 1-3, 2, 5, 7, 7a, 9, Matejki 3, 5-17, Zacisze 1, 3, 11, 15, 22, Zacisze Boczna lab, 3 w Jaworznie.