Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenie nr 20269

Data publikacji ogłoszenia: 28-06-2019

Termin składania ofert: 15-07-2019
 
Numer ogłoszenia: 20269
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania: "Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację sieci ciepłowniczej z SWC Mickiewicza w Czeladzi" Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.:"Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w ramach systemu ciepłowniczego zasilanego przez TAURON Ciepło"

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Załączniki do pobrania:


 

Wybrany wykonawca: PPUR ELMAR ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, 32-540 Chrzanów
Informacja o udzieleniu zamówienia: /images/ogloszenia/20269/wynik/Informacja.pdf

Ogłoszenie nr 1172266

Data publikacji ogłoszenia: 11-03-2019

Termin składania ofert: 27-03-2019
 
Numer ogłoszenia: 1172266
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Leopold w Jaworznie.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawierają:

  • Projekt Umowy
  • Mapa do celów projektowych
  • Warunki techniczne 6/2018
  • Wytyczne do projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych

Załączniki do pobrania:

Wybrany wykonawca: "SQUAD" - Sabina Lebiocka, ul. Krzanów 9, 42-470 Brudzowice
Informacja o udzieleniu zamówienia: /images/ogloszenia/1172266/wynik/Informacja.pdf

Ogłoszenie nr 1093863

Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PWl budynki przy ulicy Inwalidów Wojennych 1-3, 2, 5, 6, 6a, 8, 10 dz. 5/75, 10 dz. 53, 14, 16, Puszkina dz. 16/57, 16/58, Puszkina 2, 5, Wita Stwosza 4ab w Jaworznie.

Ogłoszenie nr 1134254

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem na zadanie pn.: Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Administracyjne w Jaworznie.

Ogłoszenie nr 1093061

Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PWl budynki przy ulicy Grunwaldzka 3, Różana 1, 2, 3, 4, 6, 8, Sportowa 10, 12, 14 w Jaworznie.

Ogłoszenie nr 1084018

Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PWl budynki przy ulicy Dwornickiego 1, 3abc, 5ab, 7, 9ab, Gałczyńskiego 1-3, 2, 5, 7, 7a, 9, Matejki 3, 5-17, Zacisze 1, 3, 11, 15, 22, Zacisze Boczna lab, 3 w Jaworznie.