Image
Image
Image

Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna - etap II, POIS.01.07.02-00-0020/16

Celem projektu jest: ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez likwidację grupowych stacji wymienników ciepła SWC Zacisze, SWC Różana, SWC Administracyjne, SWC Leopold i SWC Obóz oraz sieci niskoparametrowej i wykonanie preizolowanych wysokosprawnych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków.

Wartość projektu: 4 638 894,91 zł

Dofinansowanie projektu z UE: Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III może uzyskać dofinansowanie w wysokości 1 127 400,00 PLN.

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza, znajdującego się na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest dostępny pod linkiem:

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Zadania realizowane w ramach projektu nr POIS.01.07.02-00-0020/16-00:

 1. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidacja niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Obóz w Jaworznie”

  Rozstrzygnięte postępowania: Ogłoszenie nr 1093863

  Zdjęcia z terenu budowy: 

  SWC Oboz    SWC Oboz 2
   

   

 2. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidacja niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Różana w Jaworznie”

  Rozstrzygnięte postępowania: Ogłoszenie nr 1093061

  Zdjęcia z terenu budowy:

   SWC Rozana   SWC Rozana 2 

 3. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidacja niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Zacisze w Jaworznie”

Rozstrzygnięte postępowania: Ogłoszenie nr 1084018

Zdjęcia z terenu budowy:

SWC Zacisze    SWC Zacisze 2 

 

4. "Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidacja niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Leopold w Jaworznie”

Rozstrzygnięte postępowania na projekt: Ogłoszenie nr 1122696

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie : Ogłoszenie nr 1172266

Zdjęcia z terenu budowy:

SWC Leopold 1

SWC Leopold 2

5. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Administracyjne w Jaworznie”

Postępowanie unieważnione: Ogłoszenie nr 1128490

Rozstrzygnięte postępowania: Ogłoszenie nr 1134254

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania:

"Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację sieci ciepłowniczej z SWC Mickiewicza w Czeladzi"

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.:"Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w ramach systemu ciepłowniczego zasilanego przez TAURON Ciepło"

Ogłoszenie 20269